Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bùi Dzinh”

- [http://sd9bb.tripod.com/ Sư đoàn 9 Bộ Binh].<br/>
- Trang quân sự bổ túc.<br/>
- [https://www.youtube.com/watch?v=hvOhj1KgsEY&feature=related Lễ mãn khóa 3 Trần Hưng Đạo ngày 25/6/1951] tại trường Võ Bị Liên quân Đà Lạt - Tân Thiếu úy Bùi Dzinh nhận kiếm Thủ khoa từ tay Quốc trưởng Bảo Đại.
 
[[Thể loại:Sinh 1929]]
1.203

lần sửa đổi