Khác biệt giữa các bản “Anh hùng xạ điêu”

Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không may chiếc thuyền mà [[Quách Tĩnh]], [[Hồng Thất Công]] và [[Chu Bá Thông]] lên bị đắm, ba người phải vật lộn với song gió đồng thời phải chống chọi với lũ [[cá mập]] hung dữ trên biển cả mênh mông. Sau đó ba người được thuyền của [[Âu Dương Phong]] cứu thoát. [[Âu Dương Phong]] và [[Chu Bá Thông]] đánh cược. Do tưởng mình thua và [[Chu Bá Thông]] không muốn thực hiện yêu cầu của [[Âu Dương Phong]] nên y đã nhảy xuống biển theo lời đánh cược. [[Hồng Thất Công]] nghĩ ra kế, bảo [[Quách Tĩnh]] viết kinh văn chỗ thật chỗ giả đưa cho [[Âu Dương Phong]]. Đúng lúc đó [[Hoàng Dung]] bơi thuyền tới cứu thầy trò [[Quách Tĩnh]], hai bên giao đấu kịch liệt, cuối cùng chiếc thuyền vỡ tan, [[Hồng Thất Công]] bị [[Âu Dương Phong]] đánh trọng thương, mọi người trôi dạt vào một hòn đảo hoang.
 
Trên đảo, [[Hồng Thất Công]] tự biết mình bị trọng thương khó qua khỏi nên đã truyền lại chức bang chủ [[Cái Bang]] và [[Võ thuật trong truyện Kim Dung#Đả cẩu bổng pháp|Đả cẩu bổng pháp]] cho [[Hoàng Dung]]. [[Hoàng Dung]] nghĩ ra kế lăn đá đè gãy chân của [[Nhân vật trong Anh hùng xạ điêu#Âu Dương Khắc|Âu Dương Khắc]]. [[Quách Tĩnh]] và [[Hoàng Dung]] đấu trí đấu lực với [[Âu Dương Phong]], cuối cùng cả hai bên đều sống sót rời khỏi đảo. [[Âu Dương Phong]] và [[Nhân vật trong Anh hùng xạ điêu#Âu Dương Khắc|Âu Dương Khắc]] được thuyền của [[Nhân vật trong Anh hùng xạ điêu#Hoàn Nhan Hồng Liệt|Hoàn Nhan Hồng Liệt]] cứu (Lúc này [[Nhân vật trong Anh hùng xạ điêu#Hoàn Nhan Hồng Liệt|Hoàn Nhan Hồng Liệt]] cùng các cao thủ võ lâm âm mưu đột nhập vào hoàng cung của triều Tống ở [[Lâm An]] để ăn cắp bộ di thư của [[Nhạc Phi]] nên cần [[Âu Dương Phong]] giúp sức). [[Quách Tĩnh]], [[Hoàng Dung]] cùng [[Hồng Thất Công]] lênh đênh trên biển thì gặp thuyền của [[Nhân vật trong Anh hùng xạ điêu#Hoàn Nhan Hồng Liệt|Hoàn Nhan Hồng Liệt]]. [[Âu Dương Phong]] muốn bắt [[Quách Tĩnh]] phải chỉ yếu quyết trong [[Cửu âm chân kinh]] để trị thương cho [[Nhân vật trong Anh hùng xạ điêu#Âu Dương Khắc|Âu Dương Khắc]]. Lúc này [[Hồng Thất Công]] do bị thương nên đã mất võ công. Họ gặp lại [[Chu Bá Thông]] đang cưỡi [[cá mập]] ngao du trên biển cả đến giải vây và [[Âu Dương Phong]] đồng ý để bọn họ đi. Còn [[Hoàng Dược Sư]] trên đường tìm con gái cũng gặp thuyền của [[Nhân vật trong Anh hùng xạ điêu#Hoàn Nhan Hồng Liệt|Hoàn Nhan Hồng Liệt]], bị [[Linh Trí thượng nhân]] lừa bịp, tưởng rằng [[Hoàng Dung]] đã chết trên biển nên rắp tâm tìm giết [[Quách Tĩnh]] và [[Giang Nam thất quái]] để trả thù.
 
[[Quách Tĩnh]], [[Hoàng Dung]] cùng [[Hồng Thất Công]] và [[Chu Bá Thông]] đến [[Lâm An]], đang đêm lẻn vào hoàng cung để ngăn cản không cho phe [[Nhân vật trong Anh hùng xạ điêu#Hoàn Nhan Hồng Liệt|Hoàn Nhan Hồng Liệt]] và [[Âu Dương Phong]] lấy trộm di thư của [[Nhạc Phi]]. Trong hoàng cung, [[Quách Tĩnh]] bị [[Âu Dương Phong]] và [[Dương Khang]] đánh trọng thương, [[Hoàng Dung]] phải cõng [[Quách Tĩnh]] về mật thất ở Ngưu Gia thôn dưỡng thương. Phe [[Nhân vật trong Anh hùng xạ điêu#Hoàn Nhan Hồng Liệt|Hoàn Nhan Hồng Liệt]] tìm mãi nhưng cuối cùng vẫn không lấy được Võ mục di thư của [[Nhạc Phi]].
 
[[Lục Quán Anh]], con trai của [[Lục Thừa Phong]], vì muốn dàn xếp chuyện bất hòa giữa [[Hoàng Dược Sư]] và [[Giang NamQuách thất quáiTĩnh]] đã đến [[Ngưu Gia thôn]] tìm [[Quách Tĩnh]]. Tại đây [[Lục Quán Anh]] đã gặp hai đệ tử phái [[Toàn Chân đạo|Toàn Chân]] là [[Trình Dao Gia]] và [[Doãn Chí Bình]]. [[Hoàng Dược Sư]] trên đường truy tìm [[Quách Tĩnh]] và [[Giang Nam thất quái]] đã gặp được [[Lục Quán Anh]] và [[Trình Dao Gia]] rồi tác hợp cho hai người thành vợ chồng. Còn [[Dương Khang]] vì muốn [[Âu Dương Phong]] nhận mình làm đệ tử nên đã giết chết [[Nhân vật trong Anh hùng xạ điêu#Âu Dương Khắc|Âu Dương Khắc]] rồi đổ lỗi cho phái [[Toàn Chân đạo|Toàn Chân]]. [[Dương Khang]] còn phao tin [[Quách Tĩnh]] bị [[Hoàng Dược Sư]] giết chết, [[Cừu Thiên Nhận]] (thực chất là [[Cừu Thiên Trượng]]) lại nói dối rằng [[Chu Bá Thông]] cũng bị [[Hoàng Dược Sư]] giết chết để phái [[Toàn Chân đạo|Toàn Chân]] đi tìm [[Hoàng Dược Sư]] trả thù.
 
[[Bắc Thất Chân|Toàn Chân thất tử]] tưởng [[Chu Bá Thông]] chết thật liền bày [[Thiên cang Bắc đẩu trận]] đánh nhau với [[Mai Siêu Phong]] và [[Hoàng Dược Sư]]. [[Âu Dương Phong]] xuất hiện đánh lén cả hai bên. Cuối cùng [[Đàm Xứ Đoan]] bị [[Âu Dương Phong]] giết chết, [[Mai Siêu Phong]] vì cứu sư phụ nên cũng bị trúng chưởng của [[Âu Dương Phong]] mà chết.