Khác biệt giữa các bản “Chính quyền đơn nhất”

 
Điều này khác với hệ thống hai cấp của chính quyền địa phương mà vẫn tồn tại ở hầu hết các nơi trong nước Anh, nơi các chức năng của chính quyền địa phương được phân chia giữa các hội đồng hạt (tầng trên) và quận / huyện hoặc các hội đồng quận. Cho đến năm 1996 các hệ thống hai tầng đã tồn tại ở Scotland và Wales, nhưng hiện nay được thay thế bởi các hệ thống dựa trên chính quyền địa phương một cấp với một số chức năng được chia sẻ giữa các nhóm các chính quyền lân cận. Một hệ thống một cấp đã tồn tại ở Bắc Ireland kể từ năm 1973.
===Anh Quốc===
{{main|Chính quyền đơn nhất của Anh}}
 
== Tham khảo ==