Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vương triều thứ Hai Mươi Hai của Ai Cập”

n
replaced: ) → ) (2), , → , using AWB
n (→‎Phả hệ: fixes, replaced: [[Image: → [[Hình: (43))
n (replaced: ) → ) (2), , → , using AWB)
| 740–730 TCN
| Tadibast III?
| Không được đề cập đến trong tất cả các danh sách của pharaon , vị trí của ông bị tranh chấp
|-
|[[Osorkon IV]]
{{chart | |WI|y|PI|y|MU| |MA| |DJ|F|ME| | | | | | | | | | |PI=[[Hình:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Psusennes I]]'''|MU=[[Mutnedjmet (21st dynasty)|Mutnedjmet]]|MA=[[Hình:Amun.svg|25px]]<br>[[Masaharta]]|DJ=[[Hình:Amun.svg|25px]]<br>[[Djedkhonsuefankh]]|WI=Wiay|ME=[[Hình:Amun.svg|25px]]<br>[[Menkheperre]]}}
{{chart| | | | |!| | | |!| |F|~|~|~|~|~|~|~|~|~|J| | | | |}}
{{chart| | | |IS|7|AM|:| | | | | | | | |SA|y|TA| |IS=Isetemkheb C (III)|AM=[[Hình:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Amenemope (pharaon )|Amenemope]]'''|SA=[[Shoshenq A]]|TA=Mehtenweskhet A}}
{{chart| | | | | | |L|~|y|~|J| | | | | | | | | |!| |!}}
{{chart| | |,|-|-|-|v|-|^|-|.| | | | |,|-|-|-|-|'| |!}}
{{chart| | | | | | | |SV| |II| |TE| | | | | | |RD| | |:| | | |PE| |OIV|RD=[[Hình:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Rudamun]]'''|TE=[[Hình:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Takelot III]]'''|OIV=[[Hình:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Osorkon IV]]'''|PE=[[Hình:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Pedubast II]]'''|II=[[Hình:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Iuput I]]'''|SV=[[Hình:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Shoshenq VI]]'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | |F|~|~|~|~|~|~|~|J|!| | | |Q| | | | | | | }}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | |IN| | |PF|~|IF| | |:| | | | | | | |PIII=[[Hình:Double crown.svg|25px]]|IF=Irbastudjanefu|PF=[[Hình:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Peftjauawybast]]'''|IN=[[Hình:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Ini (pharaon )|Ini]]'''}}
{{chart|border=0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |L|~|~|~|~|~|~|~|~|thr|thr='''[[Twenty-second Dynasty of Egypt]]'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |}}