Khác biệt giữa các bản “Giáo phận Kon Tum”

(không dùng phát âm phương ngữ)
| 4 †
| [[Alexis Phạm Văn Lộc]]
| [[Tập tin:Giám mục phụ tá.png|20px]] Tháng 3-tháng 10/1975<br>[[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]] 1975-1995
| Giám mục phó<br>Giám mục chính tòa
|
|-
| 5