Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| phó chức vụ =
| phó viên chức =
| chức vụ 2 = [[Đồng Tháp|Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp]]
| bắt đầu 2 = [[20 tháng 11]], 2010
| kết thúc 2 = [[30 tháng 12]], 2013<br>{{số năm theo năm và ngày|2010|4|22|2010|11|20}}
219

lần sửa đổi