Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Toàn vũ trụ”

(Đề mục mới: →‎Toàn Vũ Trụ)
 
== Toàn Vũ Trụ ==
đo khoảng cách Toàn Vũ Trụ này ta lấy Năm Tối , 1Năm Tối=10^1tỉ năm ánh sáng.tức số 1 dẫn đầu và 1tỉ số 0 theo sau ,sau nữa là Năm Ánh Sáng
 
Toàn Vũ Trụ chỉ là 1 cấp nhỏ trong Vô Hạn cấp của Vô Hạn Không Gian
Người dùng vô danh