Khác biệt giữa các bản “Khoa học xã hội”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
=== Truyền tin học ===
[[Truyền thông học|Truyền tin học]] (''communication studies'') là môn học đào tạo khả năng truyền đạt thông tin gồm: tranh luận, diễn thuyết, hùng biện (''rhetoric''), giao tiếp nhóm (''group communication''), giao tiếp đa văn hóa (''intercultural communication''), đối thoại, nội tin (''intrapersonal communication''), thông tin trong tổ chức, thuyết thông tin (''information theory''), tiếp thị (''marketing''), thuyết phục (''persuasion''), tuyên truyền (''propaganda''), sự kiện xã hội (''public affairs''), quan hệ công chúng (''public relations'') và viễn thông (''telecommunication'').
 
=== Nghiên cứu về văn hoá ===
Người dùng vô danh