Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Chánh Sắt”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
Đi dạy, ông Sắt quen được ông Canavaggio rồi nhận lời xuống [[Bạc Liêu]], trông coi việc khai thác ruộng muối cho ông này.
 
Năm [[1990|1890]], Nguyễn Chánh Sắt trở lên [[Thành phố Hồ Chí Minh|Sài Gòn]], cộng tác với tờ ''[[Nông cổ mín đàm]]'' và bắt đầu dịch nhiều truyện [[Trung Quốc|Tàu]] (truyện dịch đầu tiên là truyện ''Tây Hớn'', gồm 3 quyển, do nhà xuất bản J. Viết ấn hành).
 
Năm [[1906]], ông làm chủ bút báo ''Lục tỉnh tân văn'' và cộng tác với [[Gilbert Trần Chánh Chiếu|Trần Chánh Chiếu]] lập ''Nam Kỳ kỹ nghệ công ty'', để vừa cạnh tranh với tư bản nước ngoài, khuếch trương công nghệ trong nước, vừa bí mật ủng hộ [[phong trào Đông Du|phong trào Đông du]] của chí sĩ [[Phan Bội Châu]].