Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Quách Tĩnh”

n
 
Quách Tĩnh trong lịch sử: Hình như Kim Dung xây dựng Quách Tĩnh là từ một nhân vật lịch sử tên [https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A1ch_Kh%E1%BA%A3n| Quách Khản] chứ cái tên Quách Tĩnh không hề có thật. Ở [https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%83%AD%E9%9D%96#cite_note-1| wiki về Quách Tĩnh bên TQ] có dẫn 1 liên kết về nhân vật lịch sử liên quan đến Quách Tĩnh: http://culture.ifeng.com/3/detail_2011_07/02/7397458_0.shtml, bài viết này có nhiều cái tên trùng khớp với bài viết về Quách Khản. [[Thành viên:Mhung121|Mhung121]] ([[Thảo luận Thành viên:Mhung121|thảo luận]]) 01:32, ngày 5 tháng 4 năm 2017 (UTC)
:Chẳng có gì trùng khớp cả. [[Quách Khản]] ở đây. --[[Thành viên:Diepphi|Diepphi]] ([[Thảo luận Thành viên:Diepphi|thảo luận]]) 12:05, ngày 5 tháng 4 năm 2017 (UTC)