Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phần mềm tiện ích”

không có tóm lược sửa đổi
n (Khuất Diệu Linh đã đổi Thành viên:Khuất Diệu Linh thành Phần mềm tiện ích: phù hợp với nội dung bài viết)
Không có tóm lược sửa đổi
'''Phần mềm tiện ích''' (tiếng Anh: ''Utility software'' ) là phần mềm hệ thống được thiết kế giúp phân tích, cấu hình, tối ưu hóa và bảo vệ máy tính, được sử dụng để hỗ trợ cơ sở hạ tầng máy tính<ref>{{chú thích web|url=https://books.google.com.vn/books?id=Je0WAAAAQBAJ&lpg=PA129&dq=%22utility+software%22&pg=PA129&redir_esc=y#v=onepage&q=%22utility%20software%22&f=true|title=Những nhận thức mới về Khái niệm máy tính 2014|author1=Parsons, June Jamrich; Oja, Dan (2013)}}</ref>. Khác với phần mềm ứng dụng, phần mềm ứng dụng là một chương trình máy tính được thiết kế để thực hiện một nhóm các chức năng phối hợp nhiệm vụ hoặc các hoạt động vì lợi ích của người sử dụng ví dụ như trình xử lý văn bản, bảng tính, ứng dụng kế toán, trình duyệt web, trình phát media, hoặc trình chỉnh sửa ảnh. 
== <big>Phần mềm tiện ích</big> ==
 
'''Phần mềm tiện ích''' (tiếng Anh: ''Utility software'' ) là phần mềm hệ thống được thiết kế giúp phân tích, cấu hình, tối ưu hóa và bảo vệ máy tính, được sử dụng để hỗ trợ cơ sở hạ tầng máy tính<ref>{{chú thích web|url=https://books.google.com.vn/books?id=Je0WAAAAQBAJ&lpg=PA129&dq=%22utility+software%22&pg=PA129&redir_esc=y#v=onepage&q=%22utility%20software%22&f=true|title=Những nhận thức mới về Khái niệm máy tính 2014|author1=Parsons, June Jamrich; Oja, Dan (2013)}}</ref>. Khác với phần mềm ứng dụng, phần mềm ứng dụng là một chương trình máy tính được thiết kế để thực hiện một nhóm các chức năng phối hợp nhiệm vụ hoặc các hoạt động vì lợi ích của người sử dụng ví dụ như trình xử lý văn bản, bảng tính, ứng dụng kế toán, trình duyệt web, trình phát media, hoặc trình chỉnh sửa ảnh. 
 
== Đặc điểm ==
24

lần sửa đổi