Khác biệt giữa các bản “Anh hùng xạ điêu”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
[[Quách Tĩnh]], [[Hoàng Dung]] cùng [[Hồng Thất Công]] và [[Chu Bá Thông]] đến [[Lâm An]], đang đêm lẻn vào hoàng cung để ngăn cản không cho phe [[Nhân vật trong Anh hùng xạ điêu#Hoàn Nhan Hồng Liệt|Hoàn Nhan Hồng Liệt]] và [[Âu Dương Phong]] lấy trộm di thư của [[Nhạc Phi]]. Trong hoàng cung, [[Quách Tĩnh]] bị [[Âu Dương Phong]] và [[Dương Khang]] đánh trọng thương, [[Hoàng Dung]] phải cõng [[Quách Tĩnh]] về mật thất trong quán rượu Khúc Tam Tửu Quán ở Ngưu Gia thôn dưỡng thương. Phe [[Nhân vật trong Anh hùng xạ điêu#Hoàn Nhan Hồng Liệt|Hoàn Nhan Hồng Liệt]] tìm mãi nhưng cuối cùng vẫn không lấy được Võ mục di thư của [[Nhạc Phi]].
 
[[Lục Quán Anh]], con trai của [[Lục Thừa Phong]], vì muốn dàn xếp chuyện bất hòa giữa [[Hoàng Dược Sư]] và [[Quách Tĩnh]] đã đến [[Ngưu Gia thôn]] tìm [[Quách Tĩnh]]. Tại đây [[Lục Quán Anh]] đã gặp hai người phái [[Toàn Chân đạo|Toàn Chân]] là [[Trình Dao Gia]] và sư phụ [[Tôn Bất Nhị]]. [[Hoàng Dược Sư]] trên đường truy tìm [[Quách Tĩnh]] và [[Giang Nam thất quái]] đã gặp được [[Lục Quán Anh]] và [[Trình Dao Gia]] rồi tác hợp cho hai người thành vợ chồng. [[Hoàng Dược Sư]] cũng thu nhận [[Đào Hoa đảo (tiểu thuyết Kim Dung)#Cô Ngốc|cô ngốc]] làm đồ đệ (là con gái ruột của đồ đệ [[Đào Hoa đảo (tiểu thuyết Kim Dung)#Khúc Linh Phong|Khúc Linh Phong]] năm xưa bị vạ lây đuổi khỏi Đào Hoa đảo đã đến Ngưu Gia thôn mở quán rượu Khúc Tam Tửu Quán)
 
[[Mục Niệm Từ]] vì tận mắt chứng [[Dương Khang]] đâm lén [[Quách Tĩnh]] nên vô cùng chán nản nên tự vẫn nhưng được cứu sống. [[Dương Khang]] về Ngưu Gia thôn tìm cô. Tại đây [[Dương Khang]] gặp lại [[Mục Niệm Từ]] và [[Bắc Thất Chân|Toàn Chân thất tử]]. [[Dương Khang]] phao tin [[Quách Tĩnh]] bị [[Hoàng Dược Sư]] giết chết, [[Cừu Thiên Nhận]] (thực chất là [[Cừu Thiên Trượng]]) lại nói dối rằng [[Chu Bá Thông]] cũng bị [[Hoàng Dược Sư]] giết chết để [[Bắc Thất Chân|Toàn Chân thất tử]][[Hoàng Dược Sư]] trả thù. [[Bắc Thất Chân|Toàn Chân thất tử]] tưởng [[Chu Bá Thông]] và [[Quách Tĩnh]] chết thật liền bày [[Thiên cang Bắc đẩu trận]] đánh nhau với [[Mai Siêu Phong]] và [[Hoàng Dược Sư]]. [[Âu Dương Phong]] xuất hiện đánh lén cả hai bên. Cuối cùng [[Đàm Xứ Đoan]] bị [[Âu Dương Phong]] giết chết, [[Mai Siêu Phong]] vì cứu sư phụ nên cũng bị trúng chưởng của [[Âu Dương Phong]] mà chết. Còn [[Dương Khang]] vì muốn [[Âu Dương Phong]] nhận mình làm đệ tử nên đã giết chết [[Nhân vật trong Anh hùng xạ điêu#Âu Dương Khắc|Âu Dương Khắc]] rồi đổ lỗi cho phái [[Toàn Chân đạo|Toàn Chân]].