Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Quách Tĩnh”

::Là do lỗi kỹ thuật đấy chứ :D [[Thành viên:Mhung121|Mhung121]] ([[Thảo luận Thành viên:Mhung121|thảo luận]]) 14:32, ngày 5 tháng 4 năm 2017 (UTC)
 
Trường hợp này rõ ràng là chẳng có nguồn nào cả. Bài viết trên báo NLD online chỉ có tính lá cải, chưa hề đưa ra được nguồn gốc, chưa kể chất lượng bài rất kém, tác giả chẳng rõ là ai. Tôi chưa bao giờ được biết bản online của các báo uy tín thì không có bài lá cải, phải chăng wiki đã mặc định như vậy!? --[[Thành viên:Diepphi|Diepphi]] ([[Thảo luận Thành viên:Diepphi|thảo luận]]) 04:13, ngày 6 tháng 4 năm 2017 (UTC)