Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vô Trước Văn Hỉ”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Sư sinh năm 820 mất năm 899(tiếng trun<nowiki/>g 在婚禮前許多文件 -Zài hūnlǐ qián xǔduō wénjiàn) .Là đệ tử…”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
Sư sinh năm 820 mất năm 899([[Tiếng Trung Quốc|tiếng trun]]<nowiki/>g 在婚禮前許多文件 -Zài hūnlǐ qián xǔduō wénjiàn) .Là đệ tử đời thứ 3 [[Quy Ngưỡng tông|Quy Ngưỡng Tông]] nối pháp Thiền Sư [[Ngưỡng Sơn Huệ Tịch|Huệ Tịch]] ,huynh đệ đồng môn với Thiền sư Quang Dũng và [[Tây Tháp Quang Mục|Tây Tháp]]. Sư xiển dương thiền,đồ chúng đến học rất đông .
 
'''________________________________________________________________________________________________'''
 
'''1) Cơ duyên hành đạo :'''
Nói xong, Quân Đề và chùa đều ẩn, chỉ thấy trong mây năm sắc Văn-thù cỡi kim mao sư tử qua lại, chợt có cụm mây trắng từ phương đông bay qua che lấp.
 
Niên hiệu [[Hán Thống Tông|Hàm Thông]] năm thứ ba (862), Sư đến Hồng Châu lại viện Quan Âm yết kiến [[Ngưỡng Sơn Huệ Tịch|Ngưỡng Sơn]]. Qua câu nói, Sư liền khế ngộ bản tâm. Ngưỡng Sơn cử Sư xung chức Điển tọa .
 
'''2)Pháp Ngữ'''
 
Sư nấu cháo, thường thấy Văn-thù hiện trên nồi cháo. Sư lấy cây giầm quậy cháo đập, nói:- Văn-thù tự Văn-thù, Văn Hỷ tự Văn Hỷ.
Văn-thù nói kệ:
 
          '''  Khổ hồ liên căn khổ          '''
 
'''            Điềm qua triệt đới điềm'''
'''            Khước bị lão tăng hiềm.'''
 
          ''  (Dưa đắng gốc vẫn đắng''
 
''            Dưa ngọt rễ cũng ngon''
 
''            Tu hành ba đại kiếp''
 
''            Lại bị lão tăng đòn.)   ''                         
 
'''2) Pháp Ngữ'''                    
<nowiki>*</nowiki>
 
Một hôm, có một vị Tăng lạ đến xin một bữa cơm, Sư bớt phần ăn của mình cúng dường. Ngưỡng Sơn dự biết hỏi: