Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vô Trước Văn Hỉ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Chất lượng kém|ngày=06
|tháng=04
|năm=2017
|lý do=Wiki không phải nơi ghi lại giai thoại}}
 
Sư sinh năm 820 mất năm 899([[Tiếng Trung Quốc|tiếng trun]]<nowiki/>g 在婚禮前許多文件 -Zài hūnlǐ qián xǔduō wénjiàn) .Là đệ tử đời thứ 3 [[Quy Ngưỡng tông|Quy Ngưỡng Tông]] nối pháp Thiền Sư [[Ngưỡng Sơn Huệ Tịch|Huệ Tịch]] ,huynh đệ đồng môn với Thiền sư Quang Dũng và [[Tây Tháp Quang Mục|Tây Tháp]]. Sư xiển dương thiền,đồ chúng đến học rất đông .