Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
→‎Mậu Thân 1968: từ cũ, replaced: cải danh → đổi tên
{{see also|Sự kiện Tết Mậu Thân}}
 
Ngày 1-7-1970, Vùng 3 được cảiđổi danhtên thành Quân khu 3.
 
===Mùa hè đỏ lửa===