Khác biệt giữa các bản “Đụn cát”

không có tóm lược sửa đổi
{{River morphology}}
 
[[Thể loại:SedimentologyCát]]
[[Thể loại:Địa lý học]]
[[Thể loại:Đụn cát| ]]
[[Thể loại:Aeolian landforms]]
[[Thể loại:Coastal and oceanic landforms]]
[[Thể loại:Sedimentology]]
[[Thể loại:Trầm tích học]]
[[Thể loại:Địa mạo đại dương và duyên hải]]