Khác biệt giữa các bản “Đại tá”

n
 
Một số Đại tá tiêu biểu:
*[[Hồ Tấn Quyền]], Tư lệnh Hải quân (tháng 8, [[1959]] – [[1 tháng 11]], năm [[1963]])
*[[Hồ Ngọc Cẩn]], Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng tỉnh [[Chương Thiện]]
*[[Bùi Dzinh]], Tư lệnh Sư đoàn 9 bộ binh. (1 tháng 1 năm 1962 – 07 tháng 11 năm 1963)