Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
replaced: tháng 4, 19 → tháng 4 năm 19, tháng 5, 19 → tháng 5 năm 19, tháng 6, 19 → tháng 6 năm 19 (2) using AWB
=== Tòa nhà Thomas Jefferson ===
{{chính|Tòa nhà Thomas Jefferson}}
Tòa nhà Thomas Jefferson tọa lạc trên [[Đại lộ Độc lập (Washington D.C.)|Đại lộ Độc lập]] bao quanh bởi con đường East Capitol Street và cổng chính ở số 1 đường First Street SE. Nơi này được mở cửa lần đầu tiên vào năm 1897 và được xem như là trụ sở chính đồng thời là tòa nhà lâu đời nhất của thư viện. Ban đầu được biết đến là tòa nhà Thư viện Quốc hội hay tòa nhà Chính, nó mang tên gọi như hiện này vào ngày 13 tháng 6, năm 1980.
 
=== Tòa nhà John Adams ===
{{chính|Tòa nhà John Adams}}
Tòa nhà The John Adams tọa lạc giữa Đại lộ Độc lập và đường East Capitol Street, cổng chính ở số 2 Street SE. Nơi đây được mở cửa vào năm 1938 và được sát nhập vào tòa nhà Chính. Trong khoảng thời gian từ 13 tháng 4, năm 1976 và 13 tháng 6, năm 1980, Tòa nhà the John Adams mang tên tòa nhà Thomas Jefferson.
 
=== Tòa nhà tưởng niệm James Madison ===
{{chính|Tòa nhà tưởng niệm James Madison}}
Tòa nhà Tưởng niệm James Madison tọa lạc giữa con đường 1 và 2 trên Đại lộ Độc lập. Nơi này được mở cửa vào ngày 28 tháng 5, năm 1980 và được lấy làm trụ sở mới của Thư viện. Đồng thời đây cũng là nơi tưởng niệm chính thức James Madison Memorial. Trong thành phần của tòa nhà cũng bao gồm [[Thư viện Quốc hội về luật]].
 
== Lưu trữ ==