Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Tnt1984”

không có tóm lược sửa đổi
(Ngừng spam được không đăng nhập bên kia nó báo bên này?)
 
<center>Thành viên đã chuyển wiki vì thế sẽ không còn trả lời tại đây.[[Thành viên:Tnt1984|Tnt1984]] ([[Thảo luận Thành viên:Tnt1984|thảo luận]]) 03:54, ngày 22 tháng 3 năm 2016 (UTC)</center>
:: Ôi zào, qua Wiki Commons làm gì vậy cha. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 09:02, ngày 7 tháng 4 năm 2017 (UTC)