Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Tnt1984”

không có tóm lược sửa đổi
 
<center>Thành viên đã chuyển wiki vì thế sẽ không còn trả lời tại đây.[[Thành viên:Tnt1984|Tnt1984]] ([[Thảo luận Thành viên:Tnt1984|thảo luận]]) 03:54, ngày 22 tháng 3 năm 2016 (UTC)</center>
:: Ôi zào, qua Wiki Commons làm gì vậy cha. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 09:02, ngày 7 tháng 4 năm 2017 (UTC)
Có lẽ tôi phải kêu "ai đó" chỉnh lại con bot đừng có tự động ping qua đây khi đang đăng nhập. Tôi chỉ đang dùng commons như một kho chứa file tự do online tập trung dự phòng thôi còn nhiều kho chứa khác chứa các thông tin khác nữa như các tập tin không tự do hay các mô hình tương tác 3D mà commons chưa hỗ trợ nhưng "thứ gì đó ở đâu đó giúp chữa bệnh viêm màng túi" của tôi thì đang dùng rất nhiều.[[Thành viên:Tnt1984|Tnt1984]] ([[Thảo luận Thành viên:Tnt1984|thảo luận]]) 09:12, ngày 7 tháng 4 năm 2017 (UTC)