Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vô Trước Văn Hỉ”

không có tóm lược sửa đổi
n (→‎top: replaced: . → . using AWB)
Không có tóm lược sửa đổi
{{Chất lượng kém|ngày=06
|tháng=04
|năm=2017
|lý do=Wiki không phải nơi ghi lại giai thoại}}
 
Sư sinh năm 820 mất năm 899([[Tiếng Trung Quốc|tiếng trun]]<nowiki/>g 在婚禮前許多文件 -Zài hūnlǐ qián xǔduō wénjiàn).Là đệ tử đời thứ 3 [[Quy Ngưỡng tông|Quy Ngưỡng Tông]] nối pháp Thiền Sư [[Ngưỡng Sơn Huệ Tịch|Huệ Tịch]],huynh đệ đồng môn với Thiền sư Quang Dũng và [[Tây Tháp Quang Mục|Tây Tháp]]. Sư xiển dương thiền,đồ chúng đến học rất đông.
 
Sau, Sư đến yết kiến [[Thiền sư Tánh Không]] ở núi Đại Từ. Tánh Không bảo: Ngươi sao không đi tham vấn các nơi?
 
Sư đi thẳng lên [[Ngũ Đài sơn|núi Ngũ Đài]] ở chùa Hoa Nghiêm, sang lễ bái hang Kim Cang, gặp một ông già dắt trâu đi, mời Sư vào chùa. Đến chùa,Theo ôngtục gọi:truyền Quân Đề!đã gặp đồngbồ tử:tát dạ!Văn ra đón. Ông già thả trâuThù, dẫn Sư vào trong, Sư nhìn thấy nhà cửa đều hiện sắc vàng. Ông già ngồi trên giường, chỉ cái đôn bảo Sưnuối ngồi.tiếc Ông giàđã hỏi:-làm Vừabài kệ đâu đến?  
 
           '' Diện thượng vô sân cúng dường cụ''
Sư thưa:- Ở phương nam đến.
 
- Phương nam Phật pháp trụ trì thế nào?
 
- Đời mạt pháp Tỳ-kheo ít giữ giới luật.
 
- Chúng nhiều ít?
 
- Hoặc ba trăm, hoặc năm trăm.
 
Sư hỏi lại:- Ở đây Phật pháp trụ trì thế nào?
 
- Rắn rồng lẫn lộn, phàm thánh chung ở.
 
- Chúng nhiều ít?
 
- Trước ba ba, sau ba ba. (Tiền tam tam, hậu tam tam.)
 
Đồng tử dâng trà và tô lạc, Sư dùng vào cảm thấy tâm ý sảng khoái.
 
Ông già đưa chung pha lê lên hỏi Sư:- Phương nam lại có cái này chăng?
 
Sư thưa:- Không.
 
- Hằng ngày lấy cái gì uống trà?
 
Sư không đáp được. Thấy bóng mặt trời xế chiều, Sư hỏi:
 
- Tôi xin nghỉ lại một đêm ở đây được chăng?
 
Ông già bảo:- Ông còn chấp tâm chẳng được nghỉ.
 
- Tôi đâu có chấp tâm.
 
- Ngươi đã thọ giới chưa?
 
- Thọ giới đã lâu.
 
- Ngươi nếu không chấp tâm đâu cần thọ giới.
 
Sư từ tạ trở xuống. Ông già sai đồng tử tiễn chân.
 
Sư hỏi đồng tử:- Trước ba ba sau ba ba, là nhiều ít?
 
Đồng tử gọi: Đại đức! Sư ứng thanh: Dạ! Đồng tử bảo: Ấy nhiều ít?
 
Sư lại hỏi:- Đây là chỗ gì?
 
Đồng tử đáp:- Đây là chùa [[Bát-nhã]] trong hang Kim Cang.
 
Sư buồn bã, biết ông già đó là [[Văn-thù-sư-lợi|Văn-thù]] mà không thế nào gặp lại được.
 
Sư đảnh lễ Đồng tử xin một câu khi từ biệt. Đồng tử nói kệ:
 
           '' Diện thượng vô sân cúng dường cụ''
 
''            Khẩu lý vô sân thổ diệ? hương''
 
'''''            Không nhơ không nhiễm là chân thường'''''.(Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch)
 
Nói xong, Quân Đề và chùa đều ẩn, chỉ thấy trong mây năm sắc Văn-thù cỡi kim mao sư tử qua lại, chợt có cụm mây trắng từ phương đông bay qua che lấp.
 
Niên hiệu [[Hán Thống Tông|Hàm Thông]] năm thứ ba (862), Sư đến Hồng Châu lại viện Quan Âm yết kiến [[Ngưỡng Sơn Huệ Tịch|Ngưỡng Sơn]]. Qua câu nói, Sư liền khế ngộ bản tâm. Ngưỡng Sơn cử Sư xung chức Điển tọa
 
Sư nấu cháo, thường thấy Văn-thù hiện trên nồi cháo. Sư lấy cây giầm quậy cháo đập, nói:- Văn-thù tự Văn-thù, Văn Hỷ tự Văn Hỷ.