Khác biệt giữa các bản “Sơn Tây (thị xã)”

* Đường [[Tích Giang]]
* Đường [[Thuần Nghệ]]
<!--* Đường [[Đồng Mô]]
* Đường [[Đồng Trạng]]
* Đường [[Sơn Đông]]
* Đường [[Đường Lâm]]
* Đường [[Xuân Sơn]]-->
* Phố [[Bùi Thị Xuân]]
* Phố [[Cầu Trì]]
* Phố [[Cầu Hang]] (Từ Gốc Đa-Đền Bà Mát đến Đầu Cầu Hang vào Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô do TP. Hà Nội đặt tên)
* Phố Chùa Mới (Từ đầu cầu treo vào nhà máy đường 19-05 rẽ vào)
<!--* Phố Lạc Sơn-->
* Phố Thiều Xuân
<!--* Phố Mai Trai
* Phố Bình Sơn
* Phố Cao Sơn
* Phố Tân An
* Phố Tân Phú
* Phố Vạn An-->
......
 
Người dùng vô danh