Khác biệt giữa các bản “Phú Xuyên”

không có tóm lược sửa đổi
*2 thị trấn: [[Phú Xuyên (thị trấn)|Phú Xuyên]] (đổi tên từ xã Liên Hòa cũ - huyện lị)<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh103-HDBT-thanh-lap-thi-tran-cac-huyen-Luong-Son-Phu-Xuyen-tinh-Ha-Son-Binh-vb37168t17.aspx Quyết định 103- HĐBT năm 1986 về việc thành lập một số thị trấn của các huyện Lương Sơn, Phú Xuyên thuộc tỉnh Hà Sơn Bình]</ref>, [[Phú Minh]] (tách ra từ xã Văn Nhân); cả 2 thị trấn đều thành lập ngày 6-9-1986.
*26 xã: [[Bạch Hạ, Phú Xuyên|Bạch Hạ]], [[Châu Can]], [[Chuyên Mỹ]], [[Đại Thắng, Phú Xuyên|Đại Thắng]], [[Đại Xuyên, Phú Xuyên|Đại Xuyên]], [[Hoàng Long, Phú Xuyên|Hoàng Long]], [[Hồng Minh, Phú Xuyên|Hồng Minh]], [[Hồng Thái, Phú Xuyên|Hồng Thái]], [[Khai Thái]], [[Minh Tân, Phú Xuyên|Minh Tân]], [[Nam Phong, Phú Xuyên|Nam Phong]], [[Nam Triều]], [[Phú Túc]], [[Phú Yên, Phú Xuyên|Phú Yên]], [[Phúc Tiến, Phú Xuyên|Phúc Tiến]], [[Phượng Dực]], [[Quang Lãng]], [[Quang Trung, Phú Xuyên|Quang Trung]], [[Sơn Hà, Phú Xuyên|Sơn Hà]], [[Tân Dân, Phú Xuyên|Tân Dân]], [[Thụy Phú]], [[Tri Thủy]], [[Tri Trung]], [[Văn Hoàng]], [[Văn Nhân]], [[Vân Từ]].
<!--
 
==Đường phố==
*[[Đồng Vinh (phố Hà Nội)|Đồng Vinh]]
*[[Phú Xuyên (phố Hà Nội)|Phú Xuyên]]
*[[Hoàng Quốc Việt (phố Hà Nội)|Hoàng Quốc Việt]]
-->
 
==Kinh tế==
{{unreferenced}}
Người dùng vô danh