Khác biệt giữa các bản “Quốc Oai”

 
==Đường phố==
<!--* [[Cấn Hữu (đường Hà Nội)|Cấn Hữu]]
{{Div col|3|}}
* [[Cấn Hữu (đường Hà Nội)|Cấn Hữu]]
* [[Đại Thành (đường Hà Nội)|Đại Thành]]
* [[Đồng Âm (đường Hà Nội)|Đồng Âm]]
* [[Đồng Bụt (đường Hà Nội)|Đồng Bụt]]
* [[Đồng Giằng (đường Hà Nội)|Đồng Giằng]]
* [[Hòa Thạch (đường Hà Nội)|Hòa Thạch]]-->
* [[Hoàng Xá (đường Hà Nội)|Hoàng Xá]]
<!--* [[Liệp Tuyết (đường Hà Nội)|Liệp Tuyết]]
* [[Nghĩa Hương (đường Hà Nội)|Nghĩa Hương]]
* [[Ngô Sài (phố Hà Nội)|Ngô Sài]]
* [[Phượng Cách (đường Hà Nội)|Phượng Cách]]
* [[Quốc Oai (đường Hà Nội)|Quốc Oai]]
* [[Tân Phú (đường Hà Nội)|Tân Phú]]-->
* [[Đại lộ Thăng Long]]
<!--* [[Trại Ro (đường Hà Nội)|Trại Ro]]
* [[Tuyết Nghĩa (đường Hà Nội)|Tuyết Nghĩa]]
* [[Tân Hoà (đường Hà Nội)|Tân Hoà]]
* [[Cộng Hoà (đường Hà Nội)|Cộng Hoà]]-->
{{Div col end}}
 
==Văn hóa, cảnh quan==
Người dùng vô danh