Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vô Trước Văn Hỉ”

không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Thiền sư Trung Quốc}}Sư '''Vô Trước Văn Hỉ''' (820 - 899) ({{lang-zh|在婚禮前許多文件}}; [[bính âm]]: Zài hūnlǐ qián xǔduō wénjiàn) đệ tử đời thứ 3 [[Quy Ngưỡng tông|Quy Ngưỡng Tông]] nối pháp Thiền [[Ngưỡng Sơn Huệ Tịch|Huệ Tịch]], huynh đệ đồng môn với Thiền sư Quang Dũng và [[Tây Tháp Quang Mục|Tây Tháp]]. Sư xiển dương thiền, đồ chúng đến học rất đông.
 
Zài hūnlǐ qián xǔduō wénjiàn) là đệ tử đời thứ 3 [[Quy Ngưỡng tông|Quy Ngưỡng Tông]] nối pháp
 
Thiền Sư [[Ngưỡng Sơn Huệ Tịch|Huệ Tịch]], huynh đệ đồng môn với Thiền sư Quang Dũng và [[Tây Tháp Quang Mục|Tây Tháp]].
 
Sư xiển dương thiền, đồ chúng đến học rất đông.
 
==Cơ duyên hành đạo==