Khác biệt giữa các bản “Quần đảo Cayman”

không có tóm lược sửa đổi
n (→‎Liên kết ngoài: AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:31.6071604)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [http://www.caymanfinance.gov.ky Cayman Islands Financial Services]
* [http://www.cmlor.com/locations/caymanislands/interactivetour.aspx?show=Cayman_Islands Virtual Tour of the Cayman Islands]
* {{chú thích web43web|url=http://www.caymanprepared.ky/portal/page?_pageid=1143,1&_dad=portal&_schema=PORTAL |title=National Hurricane Committee Cayman Islands Government - Emergency Management |accessdate = ngày 18 tháng 8 năm 2007 |publisher=Cayman Islands Government }}
 
{{Sơ khai địa lý}}
Người dùng vô danh