Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Chính phủ Việt Nam”

[[Thành viên:0x44616E68|0x44616E68]] ([[Thảo luận Thành viên:0x44616E68|thảo luận]]) 02:08, ngày 31 tháng 3 năm 2016 (UTC)
:: yêu cầu người có thẩm quyền khóa page lại [[Thành viên:0x44616E68|0x44616E68]] ([[Thảo luận Thành viên:0x44616E68|thảo luận]]) 02:09, ngày 31 tháng 3 năm 2016 (UTC)
 
== Cảnh sát giao thông huyện Mỹ Hào Hưng Yên phạt Hành chính nhưng đút túi riêng ==
 
Cảnh sát giao thông mỹ hào phạt hành chính nhưng không cho giấy phạt, nhưng vừa bỏ tiền ra nộp phạt thì dục nhanh đặt vào trong xe rồi đút túi riêng và có 1 cảnh sát chuyên đóng giả vai người dân vào hỏi xem người đó bị làm sao mà phạt.Cảnh sát giao thông bây giờ rình xem nhân dân là bắt lỗi và phạt,
Người dùng vô danh