Khác biệt giữa các bản “Hoằng Hóa”

 
Ngày 29 tháng 2 năm 2012, một phần diện tích và dân số với 22,53&nbsp;km² và 28.127 người của huyện Hoằng Hoá (gồm các xã [[Hoằng Lý]], [[Hoằng Long]], [[Hoằng Anh]], [[Hoằng Quang]], [[Hoằng Đại]] và thị trấn [[Tào Xuyên (phường)|Tào Xuyên]]) được chuyển về thành phố Thanh Hoá<ref name="NQ05">[http://datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/03/05-NQ.pdf Nghị quyết số 05/NQ-CP của Chính phủ] về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Đông Sơn và Quảng Xương để mở rộng địa giới hành chính thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.</ref>.
 
Từ đó, huyện Hoằng Hóa có 1 thị trấn Bút Sơn và 42 xã: Hoằng Cát, Hoằng Châu, Hoằng Đạo, Hoằng Đạt, Hoằng Đông, Hoằng Đồng, Hoằng Đức, Hoằng Giang, Hoằng Hà, Hoằng Hải, Hoằng Hợp, Hoằng Khánh, Hoằng Khê, Hoằng Kim, Hoằng Lộc, Hoằng Lương, Hoằng Lưu, Hoằng Minh, Hoằng Ngọc, Hoằng Phong, Hoằng Phú, Hoằng Phụ, Hoằng Phúc, Hoằng Phượng, Hoằng Quỳ, Hoằng Quý, Hoằng Sơn, Hoằng Tân, Hoằng Thái, Hoằng Thanh, Hoằng Thành, Hoằng Thắng, Hoằng Thịnh, Hoằng Tiến, Hoằng Trạch, Hoằng Trinh, Hoằng Trung, Hoằng Trường, Hoằng Vinh, Hoằng Xuân, Hoằng Xuyên, Hoằng Yến, giữ ổn định cho đến nay.
 
==Vị trí & Dân số==
Người dùng vô danh