Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Chính phủ Việt Nam”

→‎Cảnh sát giao thông huyện Mỹ Hào Hưng Yên phạt Hành chính nhưng đút túi riêng: trang thảo luận là chỗ để thảo luận về cách cải thiện nội dung bài chứ không phải chỗ để khen hay chê về CA
(→‎Cảnh sát giao thông huyện Mỹ Hào Hưng Yên phạt Hành chính nhưng đút túi riêng: trang thảo luận là chỗ để thảo luận về cách cải thiện nội dung bài chứ không phải chỗ để khen hay chê về CA)
:: yêu cầu người có thẩm quyền khóa page lại [[Thành viên:0x44616E68|0x44616E68]] ([[Thảo luận Thành viên:0x44616E68|thảo luận]]) 02:09, ngày 31 tháng 3 năm 2016 (UTC)
 
{{diễn đàn|8.37.225.101|Huỳnh Nhân-thập|05:56, ngày 10 tháng 4 năm 2017 (UTC)}}
== Cảnh sát giao thông huyện Mỹ Hào Hưng Yên phạt Hành chính nhưng đút túi riêng ==
 
Cảnh sát giao thông mỹ hào phạt hành chính nhưng không cho giấy phạt, nhưng vừa bỏ tiền ra nộp phạt thì dục nhanh đặt vào trong xe rồi đút túi riêng và có 1 cảnh sát chuyên đóng giả vai người dân vào hỏi xem người đó bị làm sao mà phạt.Cảnh sát giao thông bây giờ rình xem nhân dân là bắt lỗi và phạt,