Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Chính phủ Việt Nam”

(→‎Cảnh sát giao thông huyện Mỹ Hào Hưng Yên phạt Hành chính nhưng đút túi riêng: trang thảo luận là chỗ để thảo luận về cách cải thiện nội dung bài chứ không phải chỗ để khen hay chê về CA)
 
{{diễn đàn|8.37.225.101|Huỳnh Nhân-thập|05:56, ngày 10 tháng 4 năm 2017 (UTC)}}
 
== Cảnh sát giao thông huyện Mỹ Hào Hưng Yên phạt Hành chính nhưng đút túi riêng ==
 
Cảnh sát giao thông Mỹ hào Hưng yên nộp phạt hành chính rồi nhưng đút túi không đưa giấy phạt
Người dùng vô danh