Khác biệt giữa các bản “Ryan Giggs”

Sửa tên Suck My Dick cho đúng tên thật.
(tóm lược sửa đổi đã bị xóa)
(Sửa tên Suck My Dick cho đúng tên thật.)
Người dùng vô danh