Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đa thức”

 
== Vành đa thức ==
Na bae 2004 , thương yêu Chồng , my sunshine is TGT
Tập tất cả các đa thức của ''m'' biến <math>P(x_1,x_2,...,x_m)</math> trên vành ''K'' là một vành, ký hiệu là <math>P[x_1,x_2,...,x_m]</math>. Vành này được gọi là [[vành đa thức]].
 
=== Nghiệm của đa thức ===
Người dùng vô danh