Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thượng phụ Đại kết thành Constantinopolis”

không có tóm lược sửa đổi
n (→‎Liên kết ngoài: clean up, replaced: {{Commons category → {{thể loại Commons using AWB)
Không có tóm lược sửa đổi
 
Theo truyền thống Ki-tô giáo, Thượng phụ Constantinopolis được xem là người thừa kế tông đồ [[Thánh Anrê]]. Từ thế kỉ thứ 6 chức vị này trở thành Thượng phụ Đại kết của toàn [[Chính Thống giáo Đông phương]]. Người đang giữ chức vị hiện tại là Thượng phụ Đại kết thứ 270, [[Batôlômêô I của Constantinopolis|Batôlômêô I]].<ref>{{chú thích tạp chí|last=Chryssavgis|first=John|title=Turkey: Byzantine Reflections|journal=World Policy Journal|issue=Winter 2011/2012|url=http://www.worldpolicy.org/journal/winter2011/faiths-fault-lines|accessdate=ngày 31 tháng 5 năm 2012}}</ref> Ngày nay, chức vị nằm dưới thẩm quyền của [[Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ]] và chức vị phải do một người mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ nắm giữ.
 
==== Danh sách các Thượng phụ thành Constantinopolis: ====
# Thánh Andre (38), tông đồ của [[Giê-su]]
# Thánh Stachys (38-54)
# Thánh Onesimus (54-68)
# Polycarpus I (69-89)
# Plutarch (89-105)
# Sedecion (105-114)
# Diogenes (114-129)
# Eleutherius (129-136)
# Felix (136-141)
# Polycarpus II (141-144)
# Athenodorus (144-148)
# Euzois (148-154)
# Laurence (154-166)
# Alypius (166-169)
# Pertinax (169-187)
# Olympianus (187-198)
# Marcus I (198-211)
# Philadelphus (211-217)
# Cyriacus I (217-230)
# Castinus (230-237)
# Eugenius I (237-242)
# Titus (242-272)
# Dometius (272-284)
# Rufinus I (284-293)
# Probus (293-306)
# Thánh Metrophanes (306-314)
# Thánh Alexander (314-337)
# ''Thánh Phaolô I'' ("Người giải tội") (337-339), ông làm Tổng giám mục thành Constantinople
# Eusebius (339-341)
# Phaolô I (341-342), phục hồi lần thứ nhất
# Macedonius I (342-346)
# Phaolô I (346-350), phục hồi lần thứ 2
# Macedonius I (351-360), phục hồi
# Eudoxius của Antioch (360-370)
# Florentius (khoảng 363)
# Demophilus (370-380)
# Evagrius (370 hoặc 379)
# Maximus I (380)
# Thánh Gregory I Nazianzus (380-381)
# Nectarius (381–397)
# Thánh John Chrysostom (398-404)
# Arsacius của Tarsus (404-405)
# Atticus (406-425)
# Sisinnius I (426-427)
# Nestorius (428-431)
# Maximianus (431-434)
# Thánh Proclus (434-446)
# Thánh Flavianus I (446-449)
# ''Thánh Anatolius'' (449-458), từ năm 451 thì xưng là Tổ phụ
# Gennadius I (458-471)
# Acacius (471-488)
# Flavianus II (488-489)
# Euphemius (489-495)
# Macedonius II (495-511)
# Timôthê I (511-518)
# John II người Cappadocian (518-520)
# Epiphanius (520-535)
# Anthimus I (535-536)
# Menas (536-552)
# Eutychius (552-565)
# John III Scholasticus (565-577)
# Eutychius (577-582), phục hồi
# John IV Nesteutes (582-595)
# Cyriacus (596-606)
# Thánh Thomas I (607-610)
# Sergius I (610-638)
# Pyrrhus I (638-641)
# Phaolô II (641-653)
# Pyrrhus I (653-654), phục hồi
# Phêrô (654-666)
# Thomas II (667-669)
# John V (669-675)
# Constantine I (675-677)
# Theodore I (677-679)
# George I (679-686)
# Phaolô III (687-693)
# Callinicus I (693-705)
# Cyrus (705-711)
# John VI (712-715)
74. Germanus I (715-730)
 
75. Anastasius (730-754)
 
76. Constantine II (754-766)
 
77. Nicetas I (766-780)
 
78. Paul IV (780-784)
 
79. Saint Tarasius (784-806)
 
80. Nicephorus I (806-815)
 
81. Theodotus I Kassiteras (815-821)
 
82. Antony I (821-836)
 
83. Giăng VII Grammaticus (836-843)
 
84. Methodius I (843-847)
 
85. Ignatius I (847-858)
 
86. Photios I the Great (858-867)
 
Ignatius I (867-877), được phục hồi
 
Photios I the Great (877-886), phục hồi
 
87. Stephen I (886-893)
 
88. Antony II Kauleas (893-901)
 
89. Nicholas I Mystikos (901-907)
 
90. Euthymius I Synkellos (907-912)
 
Nicholas I Mystikos (912-925), được phục hồi
 
91. Stephen II của Amasea (925-928)
 
92. Tryphon , cũng Tryphonius (928-931)
 
93. Theophylactus (933-956)
 
94. Polyeuctus (956-970)
 
95. Basil I Scamandrenus (970-974)
 
96. Antony III học viên (974-980)
 
97. Nicholas II Chrysoberges (984-996)
 
98. Sisinnius II (996-999)
 
999-1453 [ sửa ]
 
99. Sergius II (1001-1019)
 
100. Eustathius (1019-1025)
 
101. Alexius I the Studite (1025-1043)
 
102. Michael I Cerularius (1043-1058)
 
103. Constantine III Leichoudes (1058-1063)
 
104. Giăng VIII Xiphilinos (1063-1075)
 
105. Kosmas I (1075-1081)
 
106. Eustratius Garidas (1081-1084)
 
107. Nicholas III Grammaticus (1084-1111)
 
108. Giăng IX Agapetus (1111-1134)
 
109. Leo Styppeiotes (1134-1143)
 
110. Michael II Kourkouas (1143-1146)
 
111. Cosmas II Atticus (1146-1147)
 
112. Nicholas IV Muzalon (1147-1151)
 
113. Theodotus II (1151-1153)
 
114. Neophytos I (1153-1154)
 
115. Constantine IV Chliarenus (1154-1156)
 
116. Luke Chrysoberges (1156-1169)
 
117. Michael III của Anchialus (1169-1177)
 
118. Chariton (1177-1178)
 
119. Theodosius I Boradiotes (1178-1183)
 
120. Basil II Kamateros (1183-1186)
 
121. Niketas II Mountanes (1186-1189)
 
122. Leo Theotokites (1189-1190)
 
123. Dositheus (1190-1191)
 
124. George II Xiphilinos (1191-1198)
 
125. John X Kamateros (1198-1206)
 
126. Michael IV Autoreianos (1206-1212)
 
127. Theodore II Eirenikos (1214-1216)
 
128. Maximos II (1216)
 
129. Manuel I Charitopoulos (1216-1222)
 
130. Germanus II (1223-1240)
 
131. Methodius II (1240)
 
Trống (1240-1244)
 
132. Manuel II (1244-1255)
 
133. Arsenius Autoreianus (1255-1259)
 
134. Nicephorus II (1260-1261)
 
Arsenius Autoreianus (1261-1265), phục hồi
 
135. Germanus III (1266)
 
136. Joseph I Galesiotes (1266-1275)
 
137. Giăng XI Bekkos (1275-1282)
 
Joseph I Galesiotes (1282-1283), được phục hồi
 
138. Gregory II Cyprius (1283-1289)
 
139. Athanasius I (1289-1293)
 
140. Giăng XII (1293-1303)
 
Athanasius I (1303-1310), được phục hồi
 
141. Nephon I (1310-1314)
 
142. Gioan XIII Glykys (1314-1320)
 
143. Gerasimos I (1320-1321)
 
144. Isaias (1321-1334)
 
145. Giăng XIV Kalekas (1334-1347)
 
146. Isidore I (1347-1350)
 
147. Callistus I (1350-1354)
 
148. Philotheus Kokkinos (1354-1355)
 
Callistus I (1355-1363), phục hồi
 
Philotheus Kokkinos (1363-1376), phục hồi
 
149. Macarius (1376-1379)
 
150. Nilus Kerameus (1379-1388)
 
151. Antony IV (1388-1390)
 
Macarius (1390-1391), phục hồi
 
Antony IV (1391-1397), phục hồi
 
152. Callistus II Xanthopoulos (1397)
 
153. Matthew I (1397-1410)
 
154. Euthymius II (1410-1416)
 
155. Joseph II (1416-1439)
 
156. Metrophane II (1439-1443)
 
157. Gregory III Mammas (1443-1450)
 
158. Athanasius II (1450-1453)
 
Ngày 29 tháng 5 năm 1453 xảy ra Sự sụp đổ của Constantinople , do đó đánh dấu sự kết thúc của đế chế Byzantine . Tổ phụ quyền Toàn cầu đã trở thành chủ đề của Đế chế Ottoman .
 
1453-1466 [ sửa ]
 
159. Gennadius II Scholarios (1454-1456)
 
160. Isidore II Xanthopoulos (1456-1462)
 
Có những đề xuất khác nhau của các học giả về việc kế nhiệm các Tổ phụ từ 1462 đến 1466. Các vị trí chính là như sau:
 
Theo Kiminas (2009): [2]
 
161. Joasaph I , 14 tháng tư, 1462 - 14 tháng tư 1463
 
Gennadius II, tháng 4, 1463 - tháng 6 năm 1463
 
162. Sophronius I , tháng sáu 1463 - tháng 8 năm 1464
 
Gennadius II, tháng 8/1464 - aut. 1465
 
163. Mark II , aut. 1465 - aut. 1466
 
164. Symeon I , au. 1466 - kết thúc 1466
 
Theo Laurent (1968): [3]
 
Joasaph I, 14 tháng tư, 1462 - 14 tháng tư 1463
 
Gennadius II, tháng 4, 1463 - tháng 5 năm 1463
 
Sophronius I, tháng 5 năm 1463 - tháng 7 năm 1464
 
Gennadius II, tháng 8 năm 1464 - aut. 1465
 
Symeon I, mùa thu 1465
 
Mark II, xin lỗi. 1466 - aut. 1466
 
Theo Gemanos của Sardeis (1933-38): [4]
 
Gennadius II, tổng. 1462 - tổng hợp. 1463
 
Sophronius I, tháng 8 năm 1463 - tháng 8 năm 1464
 
Gennadius II, tháng 8 năm 1464 - aut. 1464
 
Joasaph tôi, cầu xin. 1465 - cầu xin. 1466
 
Mark II, xin lỗi. 1466 - giữa năm 1466
 
Symeon I, giữa năm 1466 - kết thúc 1466
 
1466-1833 [ sửa ]
 
165. Dionysius I (cuối 1466-1471)
 
Symeon I của Trebizond (1471-1475), phục hồi lần thứ nhất
 
166. Raphael I (1475-1476)
 
167. Maximus III (1476-1482)
 
Symeon I của Trebizond (1482-1486), phục hồi lần thứ 2
 
168. Nephon II (1486-1488)
 
Dionysius I (1488-1490), được phục hồi
 
169. Maximus IV (1491-1497)
 
Nephon II (1497-1498), khôi phục lần đầu tiên
 
170. Joachim I (1498-1502)
 
Nephon II (1502), phục hồi lần thứ 2
 
171. Pachomius I (1503-1504)
 
Joachim I (1504), phục hồi
 
Pachomius I (1504-1513), phục hồi
 
172. Theoleptus I (1513-1522)
 
173. Jeremias I (1522-1524)
 
174. Joannicius I (1524-1525)
 
Jeremias I (1525-1546), được phục hồi
 
175. Dionysius II (1546-1556)
 
176. Joasaph II (1556-1565)
 
177. Metrophanes III (1565-1572)
 
178. Jeremias II Tranos (1572-1579)
 
Metrophanes III (1579-1580), phục hồi
 
Jeremias II Tranos (1580-1584), phục hồi lần thứ nhất
 
179. Pachomius II (1584-1585)
 
180. Theoleptus II (1585-1586)
 
Jeremias II Tranos (1587-1595), phục hồi lần thứ 2
 
181. Matthew II (1596)
 
182. Gabriel I (1596)
 
Teophanes I Karykes ( locum tenens , 1596)
 
Meletius I Pegas ( locum tenens , 1597)
 
183. Teophanes I Karykes (1597)
 
184. Meletius I Pegas ( locum tenens , 1597-1598)
 
Matthew II (1598-1602), phục hồi lần thứ nhất
 
185. Neophytus II (1602-1603)
 
Matthew II (1603), phục hồi lần thứ 2
 
186. Raphael II (1603-1607)
 
Neophytus II (1607-1612), phục hồi
 
187. Cyril I Lucaris ( locum tenens , 1612)
 
188. Timôthê II (1612-1620)
 
Cyril I Lucaris (1620-1623), khôi phục lần đầu tiên
 
189. Gregory IV (1623)
 
190. Anthimus II (1623)
 
Cyril I Lucaris (1623-1633), phục hồi lần thứ 2
 
191. Cyril II Kontares (1633)
 
Cyril I Lucaris (1633-1634), phục hồi lần thứ 3
 
192. Athanasius III Patelaros (1634)
 
Cyril I Lucaris (1634-1635), khôi phục lần thứ tư
 
Cyril II Kontares (1635-1636), khôi phục lần đầu tiên
 
193. Neophytus III của Nicaea (1636-1637)
 
Cyril I Lucaris (1637-1638) phục hồi lần thứ 5
 
Cyril II Kontares (1638-1639), phục hồi lần thứ 2
 
194. Parthenius I (1639-1644)
 
195. Chương trình Parthenius II (1644-1646)
 
196. Joannicius II (1646-1648)
 
Parthenius II (1648-1651), phục hồi
 
Joannicius II (1651-1652), phục hồi lần đầu tiên
 
197. Cyril III (1652-1652)
 
Athanasius III (1652), phục hồi
 
198. Paisius I (1652-1653)
 
Joannicius II (1653-1654), phục hồi lần thứ 2
 
Cyril III (1654), được phục hồi
 
Joannicius II (1655-1656), phục hồi lần thứ 3
 
199. Parthenius III (1656-1657)
 
200. Gabriel II (1657)
 
201. Parthenius IV (1657-1659)
 
202. Theophanes II (1659)
 
Trống (1659-1662)
 
203. Dionysius III (1662-1665)
 
Parthenius IV (1665-1667), khôi phục lần đầu tiên
 
204. Clement (1667)
 
205. Methodius III (1668-1671)
 
Parthenius IV (1671), phục hồi lần thứ 2
 
206. Dionysius IV Muselimes (1671-1673)
 
207. Gerasimus II (1673-1674)
 
Parthenius IV (1675-1676) phục hồi lần thứ 3
 
Dionysius IV Muselimes (Hồi giáo) (1676-1679), khôi phục lần đầu tiên
 
208. Athanasius IV (1679)
 
209. James (1679-1682)
 
Dionysius IV Muselimes (Hồi giáo) (1682-1684), phục hồi lần thứ 2
 
Parthenius IV (1684-1685) phục hồi lần thứ tư
 
James (1685-1686), phục hồi lần đầu tiên
 
Dionysius IV Muselimes (Hồi giáo) (1686-1687), phục hồi lần thứ 3
 
James (1687-1688), phục hồi lần thứ 2
 
210. Callinicus II (1688)
 
211. Neophytus IV (1688)
 
Callinicus II (1689-1693), phục hồi lần thứ nhất
 
Dionysius IV Muselimes (Hồi giáo) (1693-1694), khôi phục lần thứ tư
 
Callinicus II (1694-1702), phục hồi lần thứ 2
 
212. Gabriel III (1702-1707)
 
213. Neophytus V (1707)
 
214. Cyprianus (1707-1709)
 
215. Athanasius V (1709-1711)
 
216. Cyril IV (1711-1713)
 
Cyprianus (1713-1714), phục hồi
 
217. Cosmas III (1714-1716)
 
218. Jeremias III (1716-1726)
 
Callinicus III (1726) [5]
 
219. Paisius II (1726-1732)
 
Jeremias III (1732-1733), được phục hồi
 
220. Serapheim I (1733-1734)
 
221. Neophytus VI (1734-1740)
 
Paisius II (1740-1743), phục hồi lần đầu tiên
 
Neophytus VI (1743-1744), phục hồi
 
Paisius II (1744-1748), phục hồi lần thứ 2
 
222. Cyril V (1748-1751)
 
Paisius II (1751-1752), phục hồi lần thứ 2
 
Cyril V (1752-1757), khôi phục lần đầu tiên
 
223. Callinicus IV (1757)
 
224. Serapheim II (1757-1761)
 
225. Joannicius III (1761-1763)
 
226. Samuel I Chatzeres (1763-1768)
 
227. Meletius II (1769-1769)
 
228. Theodosius II (1769-1773)
 
Samuel I Chatzeres (1773-1774), phục hồi
 
229. Sophronius II (1774-1780)
 
230. Gabriel IV (1780-1785)
 
231. Procopius (1785-1789)
 
232. Neophytus VII (1789-1794)
 
233. Gerasimus III (1794-1797)
 
234. Gregory V (1797-1798)
 
Neophytus VII (1798-1801), phục hồi
 
235. Callinicus V (1801-1806)
 
Gregory V (1806-1808), phục hồi lần thứ nhất
 
Callinicus V (1808-1809), phục hồi
 
236. Jeremias IV (1809-1813)
 
237. Cyril VI (1813-1818)
 
Gregory V (1818-1821), phục hồi lần thứ 2
 
238. Eugenius II (1821-1822)
 
239. Anthimus III (1822-1824)
 
240. Chrysanthus I (1824-1826)
 
241. Agathangelus I (1826-1830)
 
242. Constantius I (1830-1834)
 
Vào ngày 23 tháng 7 năm 1833, nhà thờ Hy Lạp tuyên bố tự trị . Tiếp theo đó là Nhà thờ Chính Thống Rumani năm 1864, Sách Exarchate Bungari năm 1872 và Nhà thờ Chính thống Serbia năm 1879, do đó làm giảm việc mở rộng Tổ Chức Thế Tông .
 
1834-1923 [ sửa ]
 
243. Constantius II (1834-1835)
 
244. Gregory VI (1835-1840)
 
245. Anthimus IV (1840-1841)
 
246. Anthimus V (1841-1842)
 
247. Germanus IV (1842-1845)
 
248. Meletius III (1845)
 
249. Anthimus VI (1845-1848)
 
Anthimus IV (1848-1852), phục hồi
 
Đức German IV (1852-1853), phục hồi
 
Anthimus VI (1853-1855), phục hồi lần đầu tiên
 
250. Cyril VII (1855-1860)
 
251. Joachim II (1860-1863)
 
252. Sophronius III (1863-1866)
 
Gregory VI (1867-1871), phục hồi
 
Anthimus VI (1871-1873), phục hồi lần thứ 2
 
Joachim II (1873-1878), phục hồi
 
253. Joachim III (1878-1884)
 
254. Joachim IV (1884-1887)
 
255. Dionysius V (1887-1891)
 
256. Neophytus VIII (1891-1894)
 
257. Anthimus VII (1895-1896)
 
258. Constantine V (1897-1901)
 
Joachim III (1901-1912), phục hồi
 
259. Germanus V (1913-1918)
 
Trống (1918-1921)
 
260. Meletius IV (1921-1923)
 
Vào ngày 24 tháng 7 năm 1923 đế chế Ottoman hòa tan, thay thế bằng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ .
 
1923-present [ sửa ]
 
261. Gregory VII (1923-1924)
 
262. Constantine VI (1924-1925)
 
263. Basil III (1925-1929)
 
264. Photios II (1929-1935)
 
265. Benjamin I (1936-1946)
 
266. Maximus V (1946-1948)
 
267. Athenagoras I (1948-1972)
 
268. Demetrios I (1972-1991)
 
269. Bartholomew I (1991-nay)
 
==Tham khảo==