Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Nghiêu”

== Vua Nghiêu (2378 - 2258TCN) Thọ 120 tuổi ==
 
Nghiêu mà sinh năm 2337TCN thì Vua cha Đế Cốc chết được 6 năm rồi làm sao mà sinh được.Đế Cốc (2442-2343TCN) có thuyết nói Nghiêu thọ 120 tuổi tức là sinh năm 2378 - 2258TCN vận lên sửa năm sinh Vua Nghiêu là 2378 đi <small>— ''[[Wikipedia:Trang thảo luận|thảo luận]] quên [[Wikipedia:Chữ ký|ký tên]] này là của'' [[Thành viên:8.37.225.101|8.37.225.101]] ([[Thảo luận Thành viên:8.37.225.101|thảo luận]]&nbsp;• [[Đặc biệt:Contributions/8.37.225.101|đóng góp]]).</small><!-- Bản mẫu:Vô danh -->
:Bạn hãy '''dẫn nguồn ra''', chứ không nên chỉ bảo "sửa đi". <tt>- [[User:Huỳnh Nhân-thập|'''<span style="color:#4169e1;">jan Win</span>''']] [[User talk:Huỳnh Nhân-thập|(tl]]~[[Đặc biệt:Đóng góp/Huỳnh Nhân-thập|đg)]]</tt> 12:04, ngày 11 tháng 4 năm 2017 (UTC)