Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Đào Cam Mộc”

==Untitled==
*Không hiểu nổi, tướng Đào Cam Mộc thì có liên quan gì đến "thiên văn học". Lại có mục xếp loại nữa, có thật cần thiết không? Vả lại, ai đánh giá? đánh giá do người có uy tín trong nghề hay do cộng đồng góp ý rồi biểu quyết? [[Thành viên:Bùi Thụy Đào Nguyên|Bùi Thụy Đào Nguyên]] ([[Thảo luận Thành viên:Bùi Thụy Đào Nguyên|thảo luận]]) 09:34, ngày 7 tháng 2 năm 2011 (UTC)
 
== Đào Cam Mộc sinh năm Nhâm Dần 942 trước mình ghi vào rồi, xong lại xóa giờ lại cho vào, pó tay ==
 
Đào Cam Mộc theo thần phả ở Thanh Hóa là sinh năm 942 (Nhâm Dần) mình viết năm 942 cho vào rồi.nhưng lại xóa, bây giờ lại cho vào trả hiểu nổi Wiki thế nào. Cái đúng thì không cho vào, cái cho vào đôi khi lại không đúng
Người dùng vô danh