Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Khúc Hạo”

 
Sự thực thì nhà [[Hậu Lương]] phong cho [[Khúc Hạo]] làm Tĩnh Hải quân tiết độ sứ, An Nam đô hộ (tức là mang hai chức danh đồng thời). Việc sử ghi An Nam đô hộ sung tiết độ sứ; có nghĩa là phong chức An Nam đô hộ và cho kế tập chức tiết độ sứ từ người cha ([[Khúc Thừa Dụ]])--[[Thành viên:TT 1234|TT 1234]] ([[Thảo luận Thành viên:TT 1234|thảo luận]]) 04:05, ngày 14 tháng 2 năm 2015 (UTC)
 
== Khúc Hạo sinh năm Canh Thìn 860 ==
 
Khúc Hạo (860 - 917) theo thần phả họ Khúc ,Khúc Hạo sinh năm Canh Thìn 860 quê Cúc bồ Ninh giang Hải dương là con trưởng Khúc Thừa Dụ.
Người dùng vô danh