Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:8.37.225.101”

{{cảnh cáo|Tôi đề nghị bạn khi thảo luận, bạn làm ơn ký tên một cái, hình như bạn đã hoàn toàn phớt lờ tất cả những gì tôi nói ở trên, đề nghị bạn tôn trọng tôi một chút. Nếu không hiểu bạn có thể hỏi, chứ tôi không thích thái độ im lặng của bạn. <tt>- [[User:Huỳnh Nhân-thập|'''<span style="color:#4169e1;">jan Win</span>''']] [[User talk:Huỳnh Nhân-thập|(tl]]~[[Đặc biệt:Đóng góp/Huỳnh Nhân-thập|đg)]]</tt> 12:41, ngày 11 tháng 4 năm 2017 (UTC)}}
Alo alo, hình như bạn không nhận được lời nhắn từ trang này? <tt>- [[User:Huỳnh Nhân-thập|'''<span style="color:#4169e1;">jan Win</span>''']] [[User talk:Huỳnh Nhân-thập|(tl]]~[[Đặc biệt:Đóng góp/Huỳnh Nhân-thập|đg)]]</tt> 13:13, ngày 11 tháng 4 năm 2017 (UTC)
Ký tên vào cái cột thứ 3 cuối cùng hả
 
== April 2017 ==
Người dùng vô danh