Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:8.37.225.101”

::Để ký tên, bác chỉ cần gõ lời thảo luận của mình thế này: <code><nowiki><Lời nhắn của bạn nằm ở đây> ~~~~</nowiki></code>. <tt>- [[User:Huỳnh Nhân-thập|'''<span style="color:#4169e1;">jan Win</span>''']] [[User talk:Huỳnh Nhân-thập|(tl]]~[[Đặc biệt:Đóng góp/Huỳnh Nhân-thập|đg)]]</tt> 13:17, ngày 11 tháng 4 năm 2017 (UTC)
:::Ký tên ở lời nhắn chứ không phải ở đề mục. <tt>- [[User:Huỳnh Nhân-thập|'''<span style="color:#4169e1;">jan Win</span>''']] [[User talk:Huỳnh Nhân-thập|(tl]]~[[Đặc biệt:Đóng góp/Huỳnh Nhân-thập|đg)]]</tt> 13:25, ngày 11 tháng 4 năm 2017 (UTC)
Dài dòng văn tự quá
 
== April 2017 ==
Người dùng vô danh