Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Nghiêu”

 
:Bạn hãy '''dẫn nguồn ra''', chứ không nên chỉ bảo "sửa đi". <tt>- [[User:Huỳnh Nhân-thập|'''<span style="color:#4169e1;">jan Win</span>''']] [[User talk:Huỳnh Nhân-thập|(tl]]~[[Đặc biệt:Đóng góp/Huỳnh Nhân-thập|đg)]]</tt> 12:04, ngày 11 tháng 4 năm 2017 (UTC)
:: Tôi đã sửa theo enwiki rồi. Mấy cái này toàn truyền thuyết, ko có sách nào viết chi tiết (hồi đó chưa có khái niệm lịch sử hay ghi lại năm cho các sự kiện). [[Thành viên:Tuanminh01|Tuanminh01]] ([[Thảo luận Thành viên:Tuanminh01|thảo luận]]) 12:35, ngày 11 tháng 4 năm 2017 (UTC)
Vua Đế Cốc thọ 100 tuổi, nhưng theo thuyết khác là 105 tuổi cơ[[Đặc biệt:Đóng góp/8.37.225.101|8.37.225.101]] ([[Thảo luận Thành viên:8.37.225.101|thảo luận]]) 14:06, ngày 11 tháng 4 năm 2017 (UTC)
Người dùng vô danh