Khác biệt giữa các bản “Glottolog”

Không thay đổi kích thước ,  3 năm trước
n
! Tên || Vùng<ref>Geographic regions include "Papunesia" (a portmanteau of ''Papua'' (New Guinea) and ''Austronesia''), which refers to the islands of Insular Southeast Asia and Oceania.</ref> || Số lượng
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Đại Tây Dương-Congo]] || châuChâu Phi || 1432
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Nam Đảo]] (Austronesia) || châuChâu Phi, lục địa Á-Âu, Papunesia, Nam Mỹ || 1276
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Ấn-Âu]] (Indo-European) || châuChâu Phi, Australia, lục địa Á-Âu, Bắc Mỹ, Papunesia, Nam Mỹ || 585
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Hán-Tạng]] (Sino-Tibet)|| lụcLục địa Á-Âu || 472
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Phi-Á]] (Afro-Asiatic) || châuChâu Phi, lục địa Á-Âu || 372
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Trans-New Guinea]] || Papunesia || 315
| [[Hệ ngôn ngữ Otomangue]] || Bắc Mỹ || 178
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Nam Á]] (Austroasiatic) || lụcLục địa Á-Âu || 164
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Tai-Kadai]] || lụcLục địa Á-Âu || 96
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Dravida]] || lụcLục địa Á-Âu || 81
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Arawak]] || Bắc Mỹ, Nam Mỹ || 76
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Mande]] || châuChâu Phi || 74
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Tupi]] || Nam Mỹ || 71
| [[Hệ ngôn ngữ Uto-Aztec]] || Bắc Mỹ || 68
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Trung Sudan]] || châuChâu Phi || 62
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Torricelli]] || Papunesia || 55
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Nilo]] || châuChâu Phi || 51
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Algic]] || Bắc Mỹ || 45
| [[Hệ ngôn ngữ Carib]] || Nam Mỹ || 44
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Turk]] || lụcLục địa Á-Âu || 44
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Ural]] || lụcLục địa Á-Âu || 44
|-
| [[Hệ ngôn ngữ H'Mông-Miền]] || lụcLục địa Á-Âu || 39
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Pano]] || Nam Mỹ || 38
| [[Hệ ngôn ngữ Hạ Sepik-Ramu]] || Papunesia || 30
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Nakh-Daghestan]] || lụcLục địa Á-Âu || 30
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Chibcha]] || Bắc Mỹ, Nam Mỹ || 27
| [[Hệ ngôn ngữ Lakes Plain]] || Papunesia || 20
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Dogon]] || châuChâu Phi || 19
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Mixe-Zoque]] || Bắc Mỹ || 19
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Ta-Ne-Omoto]] || châuChâu Phi || 19
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Siouan]] || Bắc Mỹ || 18
| [[Hệ ngôn ngữ Morehead-Wasur]] || Papunesia || 17
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Mongol]] || lụcLục địa Á-Âu || 16
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Border]] || Papunesia || 15
| [[Hệ ngôn ngữ Bắc Halmahera]] || Papunesia || 15
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Nhật Bản]] || lụcLục địa Á-Âu, Papunesia || 14
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Khoe-Kwadi]] || châuChâu Phi || 14
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Angan]] || Papunesia || 13
| [[Nhóm ngôn ngữ Ndu]] || Papunesia || 13
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Nubia]] || châuChâu Phi || 13
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Tor-Orya]] || Papunesia || 13
| [[Hệ ngôn ngữ Chapacura]] || Nam Mỹ || 12
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Eskimo-Aleut]] || lụcLục địa Á-Âu, Bắc Mỹ || 12
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Gunwinygu]] || Australia || 12
| [[Hệ ngôn ngữ Totonac]] || Bắc Mỹ || 12
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Tungus]] || lụcLục địa Á-Âu || 12
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Iroquois]] || Bắc Mỹ || 11
| [[Hệ ngôn ngữ Vịnh Geelvink]] || Papunesia || 10
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Đại Andaman]] || lụcLục địa Á-Âu, Papunesia || 10
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Heiban]] || châuChâu Phi || 10
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Ijoid]] || châuChâu Phi || 10
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Maba]] || châuChâu Phi || 10
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Nyulnyul]] || Australia || 10
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Sahara]] || châuChâu Phi || 10
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Songhay]] || châuChâu Phi || 10
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Surma]] || châuChâu Phi || 10
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Choco]] || Nam Mỹ || 9
| [[Hệ ngôn ngữ Mailu]] || Papunesia || 8
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Talodi Nông]] || châuChâu Phi || 8
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Tuu]] || châuChâu Phi || 8
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Bosavi]] || Papunesia || 7
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Daju]] || châuChâu Phi || 7
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Huitoto]] || Nam Mỹ || 7
| [[Nhóm ngôn ngữ Goilalan]] || Papunesia || 6
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Kadugli-Krongo]] || châuChâu Phi || 6
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Kiwaian]] || Papunesia || 6
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Kxa]] || châuChâu Phi || 6
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Left May]] || Papunesia || 6
| [[Nhóm ngôn ngữ Wakashan]] || Bắc Mỹ || 6
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Enisei]] || lụcLục địa Á-Âu || 6
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Zaparoan]] || Nam Mỹ || 6
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Abkhaz-Adyge]] || lụcLục địa Á-Âu || 5
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Caddoan]] || Bắc Mỹ || 5
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Chukotko-Kamchatka]] || lụcLục địa Á-Âu || 5
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Guahibo]] || Nam Mỹ || 5
| [[Nhóm ngôn ngữ Sahaptian]] || Bắc Mỹ || 5
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Nam Omotic]] || châuChâu Phi || 5
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Tirio]] || Papunesia || 5
| [[Nhóm ngôn ngữ Chonan]] || Nam Mỹ || 4
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Đông Jebel]] || châuChâu Phi || 4
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Đông Trans-Fly]] || Papunesia || 4
| [[Nhóm ngôn ngữ Kamakanan]] || Nam Mỹ || 4
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Kartvelia]] || lụcLục địa Á-Âu || 6
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Koman]] || châuChâu Phi || 4
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Maiduan]] || Bắc Mỹ || 4
| [[Nhóm ngôn ngữ Maningrida]] || Australia || 4
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Mao]] || châuChâu Phi || 4
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Nadahup]] || Nam Mỹ || 4
| [[Nhóm ngôn ngữ Suki-Gogodala]] || Papunesia || 4
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Tama]] || châuChâu Phi || 4
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Tangkic]] || Australia || 4
| [[Nhóm ngôn ngữ Yokutsan]] || Bắc Mỹ || 4
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Yukaghir]] || lụcLục địa Á-Âu || 4
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Arafundi]] || Papunesia || 3
| [[Nhóm ngôn ngữ Charruan]] || Nam Mỹ || 3
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Dizoid]] || châuChâu Phi || 3
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Đông Bird's Head]] || Papunesia || 3
| [[Nhóm ngôn ngữ Kalapuyan]] || Bắc Mỹ || 3
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Katla-Tima]] || châuChâu Phi || 3
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Kawesqar]] || Nam Mỹ || 3
| [[Nhóm ngôn ngữ Kolopom]] || Papunesia || 3
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Kuliak]] || châuChâu Phi || 3
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Kwalean]] || Papunesia || 3
| [[Hệ ngôn ngữ Đông Kutubu]] || Papunesia || 2
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Etruscan-Rhaetia]] || lụcLục địa Á-Âu || 2
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Furan]] || châuChâu Phi || 2
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Garrwan]] || Australia || 2
| [[Nhóm ngôn ngữ Huarpean]] || Nam Mỹ || 2
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Hurro-Urarti]] || lụcLục địa Á-Âu || 2
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Inanwatan]] || Papunesia || 2
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Jarawa-Onge]] || lụcLục địa Á-Âu || 2
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Jicaquean]] || Bắc Mỹ || 2
| [[Nhóm ngôn ngữ Konda-Yahadian]] || Papunesia || 2
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Triều Tiên]] || lụcLục địa Á-Âu || 2
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Kresh-Aja]] || châuChâu Phi || 2
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Kwomtari]] || Papunesia || 2
| [[Nhóm ngôn ngữ Bắc Daly]] || Australia || 2
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Nyimang]] || châuChâu Phi || 2
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Pahoturi]] || Papunesia || 2
| [[Nhóm ngôn ngữ Piawi]] || Papunesia || 2
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Rashad]] || châuChâu Phi || 2
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Senagi]] || Papunesia || 2
| [[Nhóm ngôn ngữ Teberan]] || Papunesia || 2
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Temein]] || châuChâu Phi || 2
|-
| [[Nhóm ngôn ngữ Tequistlatecan]] || Bắc Mỹ || 2
| [[Tiếng Aikanã|Aikanã]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Ainu (Japan)|Ainu]] || lụcLục địa Á-Âu || 1
|-
| [[Tiếng Alsea|Alsea]] || Bắc Mỹ || 1
| [[Tiếng Banaro|Banaro]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Bangime|Bangime]] || châuChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Basque|Basque]] || lụcLục địa Á-Âu || 1
|-
| [[Tiếng Beothuk|Beothuk]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Berta|Berta]] || châuChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Betoi|Betoi]] || Nam Mỹ || 1
| [[Tiếng Bilua|Bilua]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Birri|Birri]] || châuChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Bogaya|Bogaya]] || Papunesia || 1
| [[Tiếng Burmeso|Burmeso]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Burushaski|Burushaski]] || lụcLục địa Á-Âu || 1
|-
| [[Tiếng Camsá|Camsá]] || Nam Mỹ || 1
| [[Tiếng Duna|Duna]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Elamite|Elamite]] || lụcLục địa Á-Âu || 1
|-
| [[Tiếng Elseng|Elseng]] || Papunesia || 1
| [[Tiếng Guató|Guató]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Gule|Gule]] || châuChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Gumuz|Gumuz]] || châuChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Guriaso|Guriaso]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Hadza|Hadza]] || châuChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Hattic|Hattic]] || lụcLục địa Á-Âu || 1
|-
| [[Tiếng Hruso|Hruso]] || lụcLục địa Á-Âu || 1
|-
| [[Tiếng Iberian|Iberian]] || lụcLục địa Á-Âu || 1
|-
| [[Tiếng Irántxe|Irántxe]] || Nam Mỹ || 1
| [[Tiếng Itonama|Itonama]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Jalaa|Jalaa]] || châuChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Jirajaran|Jirajaran]] || Nam Mỹ || 1
| [[Tiếng Kembra|Kembra]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Kenaboi|Kenaboi]] || lụcLục địa Á-Âu || 1
|-
| [[Tiếng Kibiri|Kibiri]] || Papunesia || 1
| [[Tiếng Kosadle|Kosadle]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Kujarge|Kujarge]] || châuChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Kunama|Kunama]] || châuChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Kungarakany|Kungarakany]] || Australia || 1
| [[Tiếng Kuot|Kuot]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Kusunda|Kusunda]] || lụcLục địa Á-Âu || 1
|-
| [[Tiếng Kutenai|Kutenai]] || Bắc Mỹ || 1
| [[Tiếng Kwaza|Kwaza]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Laal|Laal]] || châuChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Lafofa|Lafofa]] || châuChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Laragia|Laragia]] || Australia || 1
| [[Tiếng Maybrat|Maybrat]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Meroitic|Meroitic]] || châuChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Mimi-Gaudefroy|Mimi-Gaudefroy]] || châuChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Minkin|Minkin]] || Australia || 1
| [[Tiếng Mure|Mure]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Nara|Nara]] || châuChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Natchez|Natchez]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Nihali|Nihali]] || lụcLục địa Á-Âu || 1
|-
| [[Tiếng Nivkh|Nivkh]] || lụcLục địa Á-Âu || 1
|-
| [[Tiếng Odiai|Odiai]] || Papunesia || 1
| [[Tiếng Omurano|Omurano]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Ongota|Ongota]] || châuChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Oti|Oti]] || Nam Mỹ || 1
| [[Tiếng Salinan|Salinan]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Sandawe|Sandawe]] || châuChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Sapé|Sapé]] || Nam Mỹ || 1
| [[Tiếng Seri|Seri]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Shabo|Shabo]] || châuChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Shom Peng|Shom Peng]] || lụcLục địa Á-Âu || 1
|-
| [[Tiếng Siuslaw|Siuslaw]] || Bắc Mỹ || 1
| [[Tiếng Sulka|Sulka]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Sumerian|Sumerian]] || lụcLục địa Á-Âu || 1
|-
| [[Tiếng Tabo|Tabo]] || Papunesia || 1