Khác biệt giữa các bản “Công nghiệp hóa”

không có tóm lược sửa đổi
Đúng phải là: "Phi nông bất an, phi công bất hoạt, phi thương bất phú, phí trí bất dụng"
 
 
 
'''Công nghiệp hóa''' là quá trình nâng cao [[tỷ trọng]] của [[công nghiệp]] trong toàn bộ các [[ngành kinh tế]] của một vùng kinh tế hay một nền [[kinh tế]]. Đó là tỷ trọng về [[lao động (kinh tế học)|lao động]], về [[giá trị gia tăng]], v.v..
 
Người dùng vô danh