Khác biệt giữa các bản “Hoàng Thế Thiện”

Thành phố Đà Nẵng đã đặt tên Hoàng Thế Thiện cho một con đường dài 800m, rộng 7,5m nằm trong khu Đô thị Sinh thái Hòa Xuân, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ theo Nghị quyết số 75/2016/NQ-HĐND ngày 08-12-2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đặt, đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2016<ref>{{chú thích web | url = http://dbnd.danang.gov.vn/LinkClick.aspx?fileticket=m3YLWT6IhqM%3d&tabid=67 | tiêu đề = Nghị quyết HĐND thành phố Đà Nẵng}}</ref> (Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX kỳ họp thứ ba thông qua ngày 08-12-2016 và có hiệu lực từ ngày 19-12-2016).
 
Tỉnh Đắk Lắk đã đặt tên Hoàng Thế Thiện cho một con đường dài 800m, rộng 18m tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột theo Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 14-12-2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, kỳ họp thứ ba về việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn, đợt 4 <ref>{{chú thích web | url = https://daklak.gov.vn/documents-/10181/476164/17.2016.NQ.H%C4%90ND.pdfnghi-quyet-at-oi-ten-uong-tren-ia-ban-thanh-pho-buon-ma-thuot-ot-4 | tiêu đề = Cổng TTĐT tỉnh Đắk Lắk}}</ref> (Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 14-12-2016 và có hiệu lực từ ngày 01-01-2017).
 
== Nhận định, đánh giá về Hoàng Thế Thiện ==