Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hàm vectơ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Một hàm được định giá trị vectơ, cũng được gọi là '''hàm vectơ''', là một hàm toán học của một hoặc nhiều biến với miền giá trị của nó là một bộ của những vectơ đa chiều hoặc những vectơ chiều vô hạn. Đầu vào của một hàm được định giá vectơ có thể là một vô hướng hoặc một vectơ. Chiều của miền xác định không bị quy định bởi số chiều của miền giá trị.{{Cần giải thích|date=April 2017}}
 
== Ví dụ ==
 
== Tính chất ==
Miền xác định của một hàm được định giá vecto là giao của miền của những hàm ''f, g ''và ''h.''
 
== Đạo hàm của một hàm vecto 3 chiều ==
Nhiều hàm được định giá vecto, giống như hàm được định giá vô hướng, có thể được lấy vi phân bởibằng cách đơn giản là lấy vi phân những thành phần của hệ trục tọa độ Đề các. Vì vậy, nếu:
: <math>\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}</math>
là một hàm được định giá vecto thì
116

lần sửa đổi