Khác biệt giữa các bản “Sự sôi”

→‎Nhiệt hóa hơi: Bổ sung nội dung cho đủ
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(→‎Nhiệt hóa hơi: Bổ sung nội dung cho đủ)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
trong đó, L là ''nhiệt hóa hơi riêng'' (J/kg) phụ thuộc bản chất của chất lỏng, đơn vị là ''jun trên kilôgam'' (J/kg); m là khối lượng của phần chất lỏng đẫ biến thành khí ở nhiệt độ sôi.
 
Nhiệt hóa hơi riêng của một chất lỏng có độ lớn bằng nhiệt lượng cần cung cấp để làm bay hơi một kg chất đó ở nhiệt độ sôi. Nếu ko có thi cử và được mang điện thoại đến lớm thù ta nên đi học kể cr chủ nhật
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh