Quý Natal 08

Tham gia ngày 3 tháng 7 năm 2016
{{fs start}}
{{fs player |no=3 |nat=ESP |pos=DF |name=[[Marcos Alonso Mendoza|Marcos Alonso]]}}
{{fs player |no=6 |nat=NED |pos=DF |name=[[Nathan Aké]]}}
{{fs player |no=13 |nat=BEL |pos=GK |name=[[Thibaut Courtois]]}}
{{fs player |no=21 |nat=CRO |pos=GK |name=[[Matej Delač]]}}