Khác biệt giữa các bản “Lôrensô Chu Văn Minh”

Từ năm 1995 đến năm 2000, ông được chọn đi du Học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, [[Rôma]] và tốt nghiệp bằng ''Tiến sĩ thần học tín lý''.
 
Ngày 02 tháng 9 năm 2001, ông trở thành Giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Đến ngày 26 tháng 02 năm 2002, ông trở thành thành viên Hội đồng Tư vấn của Tổng giáo phận Hà Nội. Ngày 15 tháng 10 cùng năm, ông được bổ nhiệm làm Giám đốchọc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, nơi đào tạo [[linh mục]] cho các tỉnh miền Bắc Việt Nam.
 
Ngày 04 tháng 8 năm 2003, ông trở thành phó giám đốc thường trực Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Đến ngày 01 tháng 8 năm 2005, ông lại được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại Chủng viện này.