Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Đổi hướng/doc”

Việt hóa
(Cập nhật)
 
(Việt hóa)
{{Trang con tài liệu}}
{{chú ý|1=UsingBản thismẫu templatenày doeskhông notđược createdùng ađể redirectđổi hướng. SeeXem
* [[Wikipedia:Trang đổi hướng]] để có những hướng dẫn chung về đổi hướng.
* [[WP:Redirect]] for general instruction on redirects.
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Template:R_template_index R template index] các loại bản mẫu đổi hướng (Tiếng Anh).
* [[Bản mẫu:R template index|R template index]] for templates to categorize redirects.
}}
{{lua|Mô đun:Redirect hatnote}}
"1": {
"label": "Redirecting page",
"description": "NameTên ofcủa pagetrang thatđược redirectsđổi herehướng đến đây",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": true
"2": {
"label": "Use1",
"description": "DisplayedHiển asthị dưới dạng: For'xin Use1,đọc seevề Use1 tại...' If. leftNếu emptybị bỏ trống, defaultsmặc tođịnh Forsẽ otherhiển uses,thị see 'Xin đọc về các nghĩa khác tại...' ",
"type": "string",
"required": false
"3": {
"label": "Target1",
"description": "PageTrang tođược linkliên tokết tới. DefaultMặc định is [[PAGENAMETÊNTRANG (disambiguation)]].",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": false
"4": {
"label": "Use2",
"description": "Second'Use' usethứ 2, cách dùng như Use1. Can bethể dùng 'and' tođể givecho ra: For'xin đọc về Use1, seetại [[Target1]] and [[Target2]]' (Chưa hỗ trợ).",
"type": "string",
"required": false
"5": {
"label": "Target2",
"description": "PageTrang tođược linkliên secondkết usetới to,được dùng với Use2 (Chưa hỗ trợ).",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": false
"6": {
"label": "Use3",
"description": "Third'Use' usethứ ba, can bethể dùng 'and' (Chưa hỗ trợ)",
"type": "string",
"required": false
"7": {
"label": "Target3",
"description": "PageTrang tođược linkliên thirdkết usetới to,được dùng với Use3 (Chưa hỗ trợ).",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": false
 
== Xem thêm ==
* {{Hatnote templates}}
* {{Wikipedia template messages}}
* {{Wikipedia editor navigation}}
 
== Liên kết ngoài ==