Khác biệt giữa các bản “Giáo phận Đà Lạt”

Đã lùi lại sửa đổi 26489803 của Trần Thế Vinh (thảo luận)
(ông linh mục giám quản không phải là giám mục, liệt kê vào làm gì?)
(Đã lùi lại sửa đổi 26489803 của Trần Thế Vinh (thảo luận))
|
|-
| *
| ''Trống Tòa''
| 1973-1975
|
|-bgcolor=#FFE8E8
| 2 †
| [[Tập tin:Giám mục phụ tá.png|20px]] 1991-1994<br>[[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]] 1994-2010
| Giám mục phó<br>Giám mục chính tòa
|-
| *
| ''Trống Tòa''
| 2010-2011
|
|-
| 4