Khác biệt giữa các bản “Giáo phận Đà Lạt”

không có ai quản nhiệm tên là "trống tòa" hết. Không giải thích được mà cứ đưa vào sẽ bị xem là phá hoại
(Đã lùi lại sửa đổi 26489803 của Trần Thế Vinh (thảo luận))
(không có ai quản nhiệm tên là "trống tòa" hết. Không giải thích được mà cứ đưa vào sẽ bị xem là phá hoại)
| [[Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền]]
| [[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]] 1960-1973
|
|-
| *
| ''Trống Tòa''
| 1973-1975
|
|-bgcolor=#FFE8E8
| [[Tập tin:Giám mục phụ tá.png|20px]] 1991-1994<br>[[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]] 1994-2010
| Giám mục phó<br>Giám mục chính tòa
|-
| *
| ''Trống Tòa''
| 2010-2011
|
|-
| 4